Urologija

  • Specijalistički pregled urologa
  • Urološke intervencije
  • Operacija fimoza i cirkumcizija
  • Frenulotomija
  • Operacije varikocele
  • Operacija hidrocele
  • Epididimektomija
  • Semikastracija
  • Vazektomija
  • Operacija kriptorhizma