Ginekologija i akušerstvo

Sistematski ginekološki pregledi

 • Klinički pregled
 • Ultrazvučni pregled, UZ Color Doppler
 • Citološki bris grlića materice (Papanicolau test)
 • Kolposkopski pregled grlića materice
 • Određivanje grupe vaginalnog sekreta

Kontrola i nadzor trudnoće 

 • Klinički pregled
 • Ultrazvučni pregledi u trudnoći (2D, 3D/4D, Color Doppler)
 • Anatomski ultrazvučni pregledi (4D)
 • Prenatalna dijagnostika, Double/Triple test, Prenatalni neinvazivni testovi (NIPT)
 • Nadzor višeplodnih trudnoća
 • CTG (Kardiotokografija)

Dijagnostika i lečenje bračne neplodnosti

 • Savetovalište za bračnu neplodnost
 • Ispitivanje hormonskog statusa
 • Predviđanje i dokazivanje ovulacije
 • Praćenje rasta folikula (Folikulometrija) i sluzokože materice
 • Praćenje efekata propisane terapije
 • Citološka obrada semene tečnosti (Spermogram)
 • Uzimanje briseva grlića materice za mikrobiološke i serološke analize
 • Histeroskopija (dijagnostička i operativna)
 • Trans – vaginalna hidrolaparoskopija
 • Laparoskopija (dijagnostička i operativna)

Planiranje porodice i kontracepcija

 • Savetovalište
 • Hormonska kontracepcija
 • Umetanje i vađenje intrauterinog uloška (spirala)

Ginekološka endokrinologija

 • Dijagnostika i lečenje poremećaja menstrualnog ciklusa
 • Hormonska supstituciona terapija u menopauzi
 • Prevencija osteoporoze i urogenitalne disfunkcije

Dijagnostika i lečenje bolesti dojke

 • Klinički pregled dojki
 • Ultrazvučni pregled dojke
 • Citološka obrada sekreta iz dojke
 • Dijagnostička punkcija i biopsija promena na dojkama

Dijagnostika i lečenje preinvazivnih promena na grliću materice

 • Uzimanje briseva grlića materice za mikrobiološke i serološke analize
 • HPV izolacija i tipizacija virusa
 • Video kolposkopija
 • Biopsija grlića materice i patohistološka dijagnostika
 • Radiovaporizacija izmenjenog epitela grlića materice

Ginekološke intervencije

 • Uklanjanje polipa sa grlića materice (Polipektomija)
 • Eksplorativna kiretaža
 • Prekid trudnoće - Kiretaža
 • Punkcija ovarijalne ciste
 • Uklanjanje kondiloma radio talasima
 • Incizija abscesa Bartolinijeve žlezde

Ginekološke operacije

 • Abdominalna, vaginalna i laparoskopska histerektomija
 • Miomektomija
 • Operativno lečenje statičke inkontinencije i defekata dna male karlice (plastike vagine)
 • Hirurško (laparoskopsko) lečenje endometrioze
 • Laparoskopija (dijagnostička sa testom prohodnosti jajovoda i operativna)
 • Hirurško lečenje vanmaterične trudnoće
 • Klasične i laparoskopske cistektomije, ovarijektomija, adheziolize, adneksektomije
 • Histeroskopija (dijagnostička sa biopsijom endometrijuma)
 • Histeroskopija (operativna – uklanjanje endometrijalnih polipa, septuma i submukoznih mioma)
 • Transvaginalna laparoskopija (TvL)
 • Konizacija grlića materice (LOOP/LETZ i klasična konizacija)
 • Ekscizija septuma vagine
 • Odstranjenje dobroćudnih tumora vulve i vagine
 • Ekstirpacija Bartolinijeve žlezde
 • Labioplastika i himenoplastika
 • Korektivne operacije grlića materice, vulve i vagine