Nevena Perišić

strukovna mediciniska sestra, babica

Danka Simović

viša medicinska sestra, babica

Marijana Rakićević

viša medicinska sestra, babica

Slađana Savić

viša medicinska sestra, instrumentar

Sofija Stanković

medicinska sestra, instrumentar

Bojana Kurćubić

medicinska sestra, instrumentar

Anđelija Pajović

kozmetičar

Danijela Belić

higijeničar

Jasmina Divčević

higijeničar