Interna medicina

  • Specijalistički pregled hematologa
  • Dijagnostika i lečenje hematoloških bolesti i poremećaja
  • Dijagnostikovanje i lečenje stečenih i urođenih trombofilija
  • Specijalistički pregled endokrinologa
  • Određivanje hormonskog statusa
  • Dijagnostika i lečenje endokrinoloških bolesti i poremećaja
  • Specijalistički pregled interniste (EKG dijagnostika, TA i SpO2)
  • Specijalistički pregled neurologa
  • Specijalistički pregledi fizijatra