Anesteziologija

  • Pregled lekara specijaliste
  • Konsultativni anesteziološki pregledi za hirurške intervencije i operacije
  • Konsultativni anesteziološki pregledi za porođaj sa epiduralnom anestezijom
  • Preoperativna priprema pacijenata
  • Postanestezijski nadzor i lečenje
  • Opšta anestezija (OETA) i kratkotrajna totalna intravenska anestezija (TIVA) za hirurške operacije i intervencije
  • Centralni nervni blokovi (spinalna i epiduralna anestezija)
  • Periferni nervni blokovi i blokade bolnih tačaka (terapija bola)