Operacije pilonidalnog sinusa

PILONIDALNI SINUS

KRATKO UPOZNAVANJE SA OBOLJENJEM

Pilonidalni sinus, predstavlja gnojnu kolekciju u sedalnom predelu koja nastaje kao posledica urastanja dlaka i posledične infekcije. U akutnoj fazi  oboljenje je praćeno bolom, otokom i povišenom temperaturom uz nemogućnost sedenja. Zahteva hirurški tretman i evakuaciju gnoja. U hroničnoj fazi, stalno postoji krvavo – gnojna sekrecija kroz otvor (otvore) u predelu repnog dela kičme uz moguću pojavu dlaka u sekretu. Predisponirane su osobe koje dugo sede i osobe sa povećanom maljavošću u sedalnom predelu.

ANESTEZIJA

U najvećem broju slučajeva lokalna, ređe regionalna i opšta anestezija.

OPERACIJA

Operacija podrazumeva uklanjenje dela tkiva – šupljine koja je ispunjena dlakama i gnojem. Operativna rana se može ušiti, ali se češće ostavlja otvorena da spontano zarasta, budući da se na taj način postižu najbolji rezultati.

NAKON OPERACIJE

Najčešće otpust kući istog dana. Mogućnost brzog vraćanja normalnim aktivnostima uz izbegavanje dugotrajnog sedenja i češće menjanje položaja prilikom sedenja. Neophodno nošenje gaze i svakodnevna nega i toaleta operativne rane. Ukoliko se rana ostavlja otvorena kompletno zarastanje u periodu od 1-3 meseca u zavisnosti od zahvaćenosti tkiva .

KOMPLIKACIJE

Retko se može javiti krvarenje. Moguća je pojava recidiva bolesti usled nedovoljnog uklanjanja tkiva ili kao posledica neadekvatne postoperativne nege.

 

GNOJNA UPALA ZNOJNIH ŽLEZDA U SEDALNOM PREDELU

KRATKO UPOZNAVANJE SA OBOLJENJEM

Ovo obljenje nastaje kao posledica infekcije znojnih žlezda lokalizovanih u sedalnom predelu, tako da može biti zahvaćen čitav sedalni predeo, donji deo leđa i predeo oko čmara. Simptomi su otok, bol i gnjavo – sukrvičava sekrecija iz brojnih otvora koji se nalaze u sedalnom predelu. Tokom vremena infekcija se širi I zahvata sve veću površinu.

ANESTEZIJA

U početnoj fazi bolesti  operacija se može uraditi u lokalnoj anesteziji, a u odmakloj fazi primenjuje se regionalna ili opšta anestezija.

OPERACIJA

Operativno lečenje podrazumeva  radikalno uklanjanje velike površine tkiva koje je zahvaćeno bolešću uz veliku ranu u sedalnom predelu koja se ostavlja da spontano zarasta.

NAKON OPERACIJE

U početnoj fazi je neophodno češće previjanje od strane hirurga, a kasnije se previjanje može sprovoditi u kućnim uslovima u adekvatnu higijenu operativne rane. Neophodno je izbegavati dugotrajno sedenje i znojenje, tako da postoji ograničenje prilikom obavljanja nekih aktivnosti i poslova. U zavisnosti od stepena uznapredovalosti bolesti zarastanje traje 2-4 meseca.

KOMPLIKACIJE

Komplikacije nakon operacije su izuzetno retke. Mogući su recidivi ukoliko operacija nije radikalno urađena.

Nazad