Operacija hemoroida

KRATKO UPOZNAVANJE SA OBOLJENJEM

Hemoroidalna bolest je jedno od najčešćih oboljenja savremenog čoveka. Navike u ishrani i ritam pražnjenja stolice u velikoj meri utiču na hemoroidalnu bolest i moguće komplikacije. U trudnoći,  zbog pritiska ploda na venske krvne sudove male karlice postoji povećana mogućnost za pojavu hemoroida. Simptomi su pojava krvi u stolici, vlaženje, osećaj nelagodnosti i težine u čmaru. Postoje 4 stadijuma bolesti  pri čemu se prva dva mogu lečiti konzervativno, dok III i IV stadijum zahteva operativno lečenje. U slučaju uklještenja ili perianalne tromboze mogu se javiti bolovi jakog intenziteta.

ANESTEZIJA

Operacije hemoroida III i IV stepena obavljaju se u opštoj ili spinalnoj, a moguće je i u lokalnoj anesteziji. Operacije perianlne tromboze izvode  se u lokalnoj anesteziji u uslovima ambulantne hirurgije.

OPERACIJA

Najčešće primenjivanja i najuspešnija operacija je modifikovana Milligan –Morgan procedura koja podrazumeva uklanjanje hipertrofičnih hemoroidalnih čvorova sa podvezivanjem pripadajućih krvnih sudova. Ovo je metoda izbora kod IV stepena bolesti. U II i III stadijumu se primenjuje THD procedura koja podrazumeva okluziju krvnih sudova koji ishranjuju hemoroidalne čvorove i rekonstrukciju - plikaciju sluzokože analnog kanala.

NAKON OPERACIJE

Po obavljenoj operaciji pacijenti narednog dana napuštaju kliniku uz preporuku za uzimanje kašaste hrane, izbegavanje jako začinjenih jela i održavanje lične higijene u toplim sedećim kupkama. Takođe, potrebna je primena lekova u vidu tableta i  masti zbog smanjivanja bolova koji  traju do 7 dana po operaciji. Nakon 3 nedelje pacijenti su bez tegoba. Brži oporavak i manji postoperativni bolovi su nakon izvođenja THD procedure.

KOMPLIKACIJE

Komplikacije u vidu krvarenja, produženih bolova i stenoze anusa su izuzetno retke.

Nazad