Operacija kila

OPERACIJA PREPONSKE KILE

KRATKO UPOZNAVANJE SA OBOLJENJEM

Trbušna kila (hernia, bruh) je posledica urođenog ili stečenog defekta tkiva i predstavlja slabo mesto na trbušnom zidu, kroz koje ispadaju organi iz stomačne duplje u kilnu kesu, koja se pojavljuje kao ispupčenje na trbuhu pacijenta. Najčešće su preponske kile i butne kile (70%), postoperativne, pupčane i kile koje se javljaju u slabinskom predelu trbuha. Kila se obično manifestuje prilikom porasta pritiska  u trbuhu (fizički napor, kašalj, kijanje, napinjanje kod opstipacije). Pušenje je faktor rizika za pojavu kile. Svaki treći muškarac je kandidat za dobijanje preponske kile, dok se ovo oboljenje javlja kod 3% osoba ženskog pola.

ŠTA TREBA ZNATI PRE OPERACIJE

Kile mogu biti bez simptoma i tada predstavljaju samo kozmetski problem, međutim, mogu biti

vrlo nelagodne i bolne. Takođe, u pojedinim situacijama mogu ugroziti život, ukoliko dođe do uklještenja i gangrene creva, što zahteva hitnu operaciju, a sa druge strane onemogućava primenu savremenih i efikasnih operativnih metoda sa ugradnjom protetskih implanta (mrežica). Prema tome, preporuka je da ukoliko kila postoji,  jedino efikasno lečenje je operativno lečenje.

ANESTEZIJA

Operacija preponske kile, butne i manjih pupčanih kila se izvodi u uslovima ambulantne hirurgije u lokalnoj anesteziji, što podrazumeva da pacijent nakon 2-3 sata napušta kliniku i može se vratiti svakodnevnim aktivnostima. Lokalna anestezija je anestezija koja nosi najmanji rizik za pacijenta (rana mobilizacija neposredno nakon operacije, odsustvo mučnine i  povraćanja, spontano mokrenje  bez kateterizacije mokraćne bešike).

OPERACIJA

Operacija se izvodi kroz rez u preponi  dužine oko 5cm, kroz koji se u trbušni zid postavlja mrežica. S obzirom da postoje različiti tipovi mrežica, postoje i različite operativne tehnike za njihovo postavljanje, a izbor odgovarajuće je stvar procene hirurga. Sama operacija traje od 30 – 60 minuta, a pacijent odmah nakon operacije može da hoda i konzumira hranu. Preporuka je da se ambulantnom hirurgijom kila bave hernia eksperti, dobro obučeni  i iskusni hirurzi da bi se komplikacije svele na najmanju moguću meru.

NAKON OPERACIJE

Po napuštanju Klinike pacijent može odmah da hoda, tako da nije vezan za postelju. Nema ograničenja u ishrani, a ukoliko postoji, bol je slabog do umerenog intenziteta u trajanju od 1 -2 dana i prolazi nakon oralne terapije analgeticima. Savetuje se izbegavanje težeg fizičkog rada u trajanju od 3 nedelje.

KOMPLIKACIJE

Mogu se javiti hematomi  u predelu operativnog reza (ukoliko se jave spontano prolaze nakon 2 nedelje), a infekcije su izuzetno retke. Stopa recidiva (ponovna pojava kile), i hroničnog bola iznosi 1%.

 

OPERACIJA VENTRALNE I POSTOPERATIVNE KILE

KRATKO UPOZNAVANJE SA OBOLJENJEM

Ventralne kile su posledica urođenog ili stečenog defekta tkiva i predstavljaju slabo mesto na trbušnom zidu kroz koje ispadaju organi iz stomačne duplje u kilnu kesu, što se manifestuje kao ispupčenje na trbuhu pacijenta. Kila se obično manifestuje prilikom porasta pritiska u trbuhu (fizički napor, kašalj, kijanje, napinjanje prilikom opstipacije). Pušenje je faktor rizika za  nastanak kile. Ventralne kile se javljaju u projekciji srednje linije trbuha od grudne do stidne kosti i mogu biti različite veličine. Takođe se mogu javiti i u slabinskom predelu. Postoperativne kile se mogu javiti na mestu operativnog reza nakon bilo koje operacije u trbuhu. Razlog za njihov nastanak je defekt u građi tkiva, neadekvatna hirururška tehnika, infekcija operativne rane, nepridržavanje saveta lekara od strane pacijenta.

ŠTA TREBA ZNATI PRE OPERACIJE

Sve ventralne i postoperativne kile su simptomatske, osim što predstavljaju i kozmetski problem. Takođe, u pojedinim situacijama mogu ugroziti život, ukoliko dođe do uklještenja i gangrene creva, što zahteva hitnu operaciju, a sa druge strane onemogućava primenu savremenih i efikasnih operativnih metoda sa ugradnjom protetskih implanta (mrežica). Prema tome, preporuka je da ukoliko kila postoji jedino efikasno lečenje je operativno lečenje.

ANESTEZIJA

Manje ventralne i postoperativne kile mogu se operisati u lokalnoj anesteziji, kada pacijent nakon 2 – 3 sata napušta kliniku. U najvećem broju slučajeva radi se o većim kilama pa se primenjule opšta ili regionalna – spinalna anestezija, nakon koje pacijent biva hospitalizovan 1 – 3 dana.

OPERACIJA

Operacija se može uraditi klasično ili laparoskopskom metodom. U oba slučaja u trbušni zid se postavlja mrežica različitih dimenzija (u zavisnosti od veličine kile). Razlika izmedju klasične i laparaskopske operacije je u tome, što je kod laparaskopskih operacija kraći boravak u bolnici, brži je oporavak i povratak normalnim aktivnostima, pacijent ima bolove slabijeg intenziteta, a operacija se izvodi kroz 3 – 4 minimalna reza na trbuhu. Neophodno je da laparaskopske operacije izvodi hirurzi sa velikim iskustvom u ovoj oblasti.

NAKON OPERACIJE

Odmah nakon operacije pacijentu se stavlja pojas koji će nositi u narednih mesec dana. Pacijent nije vezan za postelju i preporuka je da se uzdržava od fizičkog napora u trajanju od 1 - 1,5 mesec. Bolovi umerenog i slabog intenziteta obično traju do 7 dana i prolaze nakon oralne terapije analgeticima. Bitno je napomenuti da je oporavak i povratak normalnim aktivnostima znatno brži nakon laparoskopske operacije.

KOMPLIKACIJE

Neke od komplikacija koje nisu česte, a mogu se javiti nakon ovih operacija su pojava hematoma, infekcija operativne rane, hronični  boI i recidiv (ponovna pojava kile). Kod laparoskopskih operacija postoji mogućnost da dođe do komplikacija usled kontakta mrežice i creva, budući da se mrežica postavlja u trbušnu duplju,a li je ovo svedeno na najmanju moguću meru primenom savremenih biokompatibilnih mrežica.

Nazad