Korekcija očnih kapaka

Intervencije na kapcima se preduzimaju u cilju poboljšanja njihovog izgleda.

Promene na kapcima se ne mogu posmatrati nezavisno od promena na okolnim strukturama lica. To nameće potrebu čestog kombinovanja ove intervencije sa drugim procedurama na licu radi postizanja harmoničnijih estetskih rezultata.

PRE OPERACIJE – Šta treba znati?

Nekada je potrebno proveriti opšte zdravstveno stanje i laboratorijske analize kako bi se isključile bolesti u okviru kojih postoje promene na kapcima (bolesti štitaste žlezde, bubrega, itd.). Pri razmatranju viška kože na gornjim kapcima treba pažljivo proceniti eventualnu opuštenost obrva i čela i njihov uticaj na izgled kapaka, te po potrebi preduzeti istovremenu korekciju, odnosno podizanje tih struktura. Uobičajeni problemi na donjim kapcima su blago do umereno smežurana koža sa primetnim borama, otečenost ili opuštenost kapaka kao i ulegnuće u regiji spajanja kapka sa obrazima.

ANESTEZIJA

Za intervenciju samo na kapcima, koja traje 1-2 sata, dovoljna je lokalna anestezija. Intravenska sedacija ili opšta anestezija su podesnije ako se istovremeno izvode druge hirurške procedure na licu. Zadržavanje u bolnici zavisi od obima procedure.

OPERACIJA

Na gornjim kapcima se odstranjuje višak kože, po potrebi deo mišića i deo masti ispod njega. Koža se ušiva tankim koncima. Na donjim kapcima se kroz uobičajeni rez ispod trepavica podiže koža sa ili bez mišića i vrlo štedljivo višak odstrani. Poželjno je čuvati mast ispod kapka ili je preraspodeliti u cilju korekcije ulegnuća na spoju sa obrazima. Opušteni kapak se po potrebi može fiksirati za okolne duboke stabilne strukture.

Kod osoba sa elastičnom kožom rez može biti na unutrašnjoj strani kapka.

Površne bore na koži donjeg kapka i okolne regije se mogu ublažiti primenom botoks injekcija ili tretiranjem nekom vrstom pilinga (laserskog ili hemijskog).

Ulegnuće na licu, na spoju donjeg kapka i obraza, može se uspešno korigovati i liposkulpturom ili bioplastikom, upotrebom filera hijaluronske kiseline.

NAKON OPERACIJE

Prvih dana nakon intervencije kapci su umereno otečeni sa krvnim podlivima, te je neophodna primena hladnih obloga. Konci se skidaju nakon tri do pet dana. Otok i podlivi se povlače nakon sedam dana. U tom periodu mogu postojati preosetljivost na svetlost ili nadražaj na suzenje. Povratak na posao zavisi od toka oporavka, obima procedure i profesije. Korektivnom šminkom se može pokriti zaostala manja prebojenost kože.

U periodu od nekoliko nedelja poželjno je izbegavati direktno izlaganje suncu kao i preduzimanje intenzivnijih fizičkih aktivnosti.

KOMPLIKACIJE

Krvavljenja i infekcije su retke komplikacije. Na donjim kapcima potrebna je pažljiva procena prilikom odstranjivanja viška tkiva kako bi se izbeglo spuštanje kapka praćeno nelagodnim suzenjem.

Nazad