Rekonstrukcija dojki

Rekonstrukcija dojki podrazumeva oblikovanje novih dojki najčešće nakon njihovog odstranjivanja zbog tumora. Ova intervencija se primenjuje i u slučajevima urođeno nerazvijenih dojki.

Dojke za ženu predstavljaju osnovni simbol materinstva. Gubitak dojki zbog tumora značajno narušava telo žene sa negativnim posledicama na njenu emocionalnu stabilnost i socijalnu komunikaciju. Pored tog postojećeg telesnog deformiteta, žena se svakodnevno suočava sa stvarnošću prirode bolesti i njenim neizvesnim tokom.

PRE OPERACIJE – Šta treba znati?

Kompletno odstranjivanje dojki sa žlezdama u pazušnoj jami je danas najčešći prihvaćeni hirurški tretman zloćudnih tumora dojke. Iako postoji trend ka što ranijoj rekonstrukciji dojki, najveći broj pacijentkinja podleže odloženoj intervenciji u periodu od 6-12 meseci nakon odstranjivanja. Tada se obično završava i druga  dodatna tarapija. Nema podataka da rekonstruktivna hirurgija u regionu dojke utiče na tok bolesti ili dovodi do ponovne lokalne pojave tumora. Odluka o rekonstrukciji se donosi u saradnji sa nadležnim hirurgom onkologom nakon kliničkog pregleda, laboratorijskih, ultrazvučnih i radiografskih ispitivanja. Potrebno je dva ili više hirurških zahvata da bi se postigli zadovoljavajući krajnji rezultati.

U slučajevima urođeno nerazvijenih dojki rekonstrukcija se izvodi nakon 18-te godine života.

ANESTEZIJA

Intervencije se izvode uglavnom u opštoj anesteziji, a trajanje zavisi od primenjene metode što određuje i zadržavanje u bolnici.

OPERACIJA

Rekonstrukcija dojki se izvodi ubacivanjem ekspandera – proteze ili  sopstvenog tkiva ili njihovom kombinacijom. Izbor tehnike zavisi od opšteg zdravstvenog stanja, lokalnog nalaza i želje pacijenta. Ekspander je silikonska kesa koja se ubacuje ispod kože i mišića u predeo dojke i potom postepeno širi periodičnim ubrizgavanjem fiziološkog rastvora. Širenje ekspandera traje od 6-10 nedelja. Na taj način se pokrivajuća koža rasteže, praveći prostor za ubacivanje trajne proteze. Postoje i ekspanderi koji služe kao proteze, te nije potrebna njihova zamena.

Tehnika rekonstrukcije sopstvenim tkivom podrazumeva prenošenje dela kože i/ili mišića sa zadnje strane leđa ili donjeg dela stomaka u predeo dojke. Ukoliko je preneto tkivo nedovoljnog volumena, dodatno uvećanje se postiže ubacivanjem proteze. Rekonstrukcija bradavica se izvodi najčešće nakon nekoliko meseci. U cilju postizanja simetričnog izgleda dojki često je potrebno izvršiti korekciju zdrave dojke, njeno smanjivanje ili podizanje.

NAKON OPERACIJE

Oporavak nakon intervencije uglavnom zavisi od primenjene tehnike. Tehnika ekspanderima je lakši i jednostavniji način, te je i oporavak brži.

KOMPLIKACIJE

Moguće komplikacije su usporeno zarastanje rane, infekcije, formiranje čvrste kapsule oko proteze i asimetričan izgled dojki. Ako je rekonstrukcija izvedena sopstvenim tkivom oporavak je sporiji i dugotrajniji. Na mestu uzimanja tkiva zaostaju novi ožiljci koji su uvek primetni. Moguće komplikacije su slabost trbušnog zida i pojava trbušne kile. 

Nazad