Dr med. Biljana Vučetić

specijalista radiologije

Rođena u Čačku, 01.11.1961. godine.

 • Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Čačku
 • 1986. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 2000. Specijalistički ispit iz Radiologije, Medicinski fakultet Beograd

Radno iskustvo

 • Obavezan lekarski staž obavila u Čačku 1987/88
 • 1988 - 1996. godine radila kao lekar opšte prakse u službi Hitne pomoći Čačak, i ambulantama u Medicini rada Čačak i prirodnom lečilištu Gornja Trepča
 • 1996 - 2000. godine Specijalistički staž iz radiologije, VMA Beograd
 • Od 2000. zaposlena u Opštoj bolnici u Čačku, od 2018. načelnik odeljenja Radiologije, gde se bavi:
  • dijagnostikom u klasičnoj radiologiji,
  • klasičnom i doppler ultrazvučnom dijagnostikom,
  • MDCT dijagnostikom,
  • mentor je iz oblasti radiologije za specijalnizate Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i specijalizante KBC Kragujevac

Edukacija

 • Dijagnostička primena skenera, na institutu za radiologiju VMA i CT školi u Novom Sadu
 • Mamografija i pregled dojki - Institut Sremska Kamenica
 • Skrining mamografija - Institut Batut
 • Breast seminar series- Prof. Dr László Tabár, Beograd

Članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama

 • LKS
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Evropsko udruženje Radiologa (ESR)

Autor više radova i postera prezentovanih na seminarima i kongresima u Srbiji i zemljama EX-YU.