Dr med. Nenad Karaklajić

specijalista urologije

Rođen u Ivanjici, 23.05.1975. godine.

  • Završio Srednju Medicinsku školu u Čačku
  • 2001. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
  • 2013. Specijalistički ispit iz Urologije - Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno iskustvo

  • 04/2002 – 04/2008 Lekar opšte prakse, Dom Zdravlja Ivanjica
  • 04/2008 – 07/2013 Specijalistički staž obavio na klinikama Medicinskog fakulteta univerziteta u Beogradu
  • 07/2013 – Specijalista urologije, Odeljenje Urologije Opšte Bolnice u Čačku

Članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama

  • Lekarska komora Srbije
  • Udruženje urologa Srbije