Dr med. Bogosav Filipović

specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

Rodjen u Čačku 19.01.1964. godine

 • 1982. Završio Srednju školu u Čačku
 • 1989. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 1996. Specijalistički ispit iz anesteziologije sa reanimatologijom, Medicinski fakultet Beograd

Radno iskustvo

 • Lekarski staž Opšta bolnica Čačak
 • Poliklinika “ Krasoje Krasojević“ Čačak
 • Medicinska škola Čačak- predavač na predmetu hirurgija
 • Ambulanta Kopaonik
 • Zavod za zaštitu zdravlja železničara - ambulanta Čačak
 • Specijalistički staž na odeljenju anestezije i reanimatologije Opšta bolnica Čačak
 • Specijalista anesteziologije sa reanimatologijom, Opšta bolnica Čačak
 • Poliklinika Medilek
 • Specijalna bolnica Medilek

Kongresi i kursevi

 • Insbruk  1989. ESRA Kongres regionalnih tehnika anestezije
 • Berlin 2015. Evropski kongres anestezije
 • Beograd 2015. Evropski kongres regionalne anestezije
 • Godišnji kongresi Anestezije Beograd , Novi Sad i Niš
 • Kursevi i kongresi iz akušerske anestezije
 • Kongresi dečije anestezije
 • Kongresi  terapije bola BISHOP

Publikacije

 • ESRA congres ROME 2000. god

Članstva u domaćim i međunarodnim organizacijama

 • Lekarska komora Srbije
 • ESRA  Evropsko udruženje regionalne anestezije
 • ESA  Evropsko udruženje  anesteziologa
 • UAIS Udruženje anesteziologa i intezivista  Srbije

Radio prve regionalne tehnike anestezije za porodjaj u Opštoj bolnici Čačak (bezbolni porodjaj 2003. i carski rez 2000. godine)

Oblast od posebnog interesa su regionalne tehnike anestezije.