Dr med. Branko Milenković

specijalista ginekologije i akušerstva,
direktor Specijalne bolnice Medilek

Rođen u Lučanima 10.07.1956. godine.

 • 1975. Završio Gimnaziju u Čačku 
 • 1981. Diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • 1990. Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva, Institutut za ginekologiju i akušerstvo  KCS, Medicinski fakultet Beograd

Radno iskustvo

 • 08/81 – 03/86 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja Guča, Zdravstveni centar Čačak
 • 04/86 – 03/90 Specijalistički staž, Ginekološko odeljenje Opšte bolnice u Čačku, Institut za ginekologiju i akušerstvo KCS
 • 03/90 – 09/93 Specijalista ginekologije i akušerstva, Ginekološko odeljenje Opšte bolnice u Čačku
 • 10/93 – 02/08  Poliklinika Medilek, direktor i vlasnik
 • 03/08 – Specijalna bolnica za ginekologiju Medilek, direktor i vlasnik

 Aktivnosti

 • Član UO Lekarske komore Srbije
 • Član skupštine LKS , Član skupštine RLK CZS
 • Potpredsednik regionalne lekarske komore za centralnu i zapadnu Srbiju
 • Predsednik posebnog odbora za privatnu praksu RLK CZS
 • Član PO za sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu u privatnoj praksi LKS

Edukacija

 • 1989 – Bazični kurs iz kolposkopske dijagnostike, Ginekološko-akušerska klinika Kliničkog centra Srbije, mentor Prof. Dr Broćić
 • 2004 – Ian Donald, Internacionalna škola “Ultrazvuk u medicini”, mentor Prof. Dr Asim Kurjak
 • 2006 – Bazični kurs laparoskopske hirurgije, Jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju (JUEH) i Medicinski fakultet u Beogradu, mentor Prof. Dr Radisav Šćepanović
 • 2007 – Kurs iz kolposkopije i cervikalne patologije, Evropska federacija za kolposkopiju (EFC) i Srpsko udruženje za kolposkopiju i cervikalnu patologiju, mentor Prof. Dr Vesna Kesić
 • 2009 – Napredni kurs laparoskopske hirurgije u ginekologiji, Institut za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Srbije, mentor Prof. Dr Nebojša Radunović
 • 2010 – Kurs 3D&4D Sonografija, Mediteransko udruženje za reproduktivnu medicinu, mentor Prof. Dr Asim Kurjak
 • 2013 – Kurs iz histeroskopije i transvaginalne laparoskopije, Klinika za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra Vojvodine,  mentor Prof. Dr Vesna Kopitović

Članstva

 • Lekarska komora Srbije
 • Ginekološko-akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva
 • Srpsko Udruženje za cervikalnu patologiju i kolposkopiju pri SLD
 • Udruženje ginekoloških onkologa Srbije pri SLD
 • Udruženje za perinatalnu medicinu Srbije pri SLD
 • Udruženje privatnih doktora medicine i stomatologije