SMS Servis za trudnice “Beba dolazi”

SMS Servis za trudnice “Beba dolazi”

Specijalna bolnica za ginekologijiu “Medilek” svojim pacijentkinjama omogućava prijavljivanje na jedinstveni SMS servis “Beba dolazi"

“Beba dolazi” je servis koji  tokom čitave trudnoće putem poruka informiše trudnicu o promenama koje se dešavaju u njenom organizmu, njihovoj prirodi i toku nastalih promena, načinu rasta i razvoja ploda. Ovaj sistem obaveštava trudnicu o zdravstvenim pregledima koje treba da obavi, o načinu vođenja lične higijene i ishrane u trudnoći.