Histeroskopija i transvaginalna laparoskopija u Medilek-u!

Histeroskopija i transvaginalna laparoskopija u Medilek-u!

U toku je edukacija kadra i nabavka opreme za histeroskopiju i transvaginalnu laparoskopiju.

Ove dve metode predstavljaju “zlatni standard „  u dijagnostici i lečenju različitih ginekoloških stanja i oboljenja.  Histeroskopija i transvaginalna laparoskopija su suverene u dijagnostici steriliteta, u evaluaciji abnormalnih krvarenja iz materice, habitualnih (ponavljanih) pobačaja, anomalija uterusa, polipoze i drugih patoloških stanja endometrijuma. One omogućavaju komfor kako pacijentima tako i lekarima, da lakše, brže i efikasnije dođu do željenog rezultata.

Histeroskopijom se direktno vizualizuje unutrašnjost  kanala grlića materice, materične šupljine i materičnih ušća jajovoda. Pored direktnog  pregleda unutrašnjosti ženskih reproduktivnih organa, ova metoda pruža  mogućnost biopsije (uzimanja uzoraka za patohistološku analizu), uklanjanja polipa endometrijuma  i  endocerviksa,  resekcije priraslica i pregrada (septuma) u materici, uklanjanja submukoznih mioma,  ablacije endometrijuma i dr.

Tokom pregleda i/ili intervencije, video materijal snima se na disku u DVD formatu, tako da je rezultat histeroskopije dostupan za naknadne konsultativne preglede od strane drugih lekara uključujući ginekologe i patologe.

Transvaginalna laparoskopija (TvL) predstavlja dijagnostičko-terapijsku proceduru koja omogućava vizualizaciju zadnje strane materice i pregled adneksa, odnosno jajnika , celog  jajovoda i abdominalnog ušća jajovoda , kao i pregled zidova male karlice. Ukoliko se na ovim strukturama male karlice uoče patološke promene (piraslice, endometrioza  i sl.),  transvaginalna laparoskopija predstavlja metodu izbora u njihovom lečenju.

Histeroskopija, interventna histeroskopija kao i transvaginalna laparoskopija izvode se najčešće u kratkotrajnoj opštoj intravenskoj anesteziji.